top of page

שינוי

הצילו! הקרחון שלנו...

מפשיר!

 

תהליך הטמעת שינוי מוצלח בשמונה שלבים:

 

         הכינו את הרקע

1. צרו תחושה של דחיפות.

      עזרו לאחרים לראות את הצורך בשינוי ואת חשיבותה של פעולה מיידית.

2. הרכיבו צוות מוביל.

ודאו שהקבוצה המובילה את תהליך השינוי היא בעלת עוצמה- שיש בה כישורי מנהיגות, אמינות, יכולות תקשורתיות, סמכות, כישורים אנליטיים ותחושת דחיפות.

החליטו מה יש לעשות

3. פתחו את חזון השינוי ואת אסטרטגית השינוי.

הבהירו כיצד העתיד יהיה שונה מהעבר, כיצד אפשר להפוך את העתיד למציאות.

הביאו לידי מימוש

4. העבירו מסר להבנה והצטרפות.

ודאו שאנשים רבים ככל האפשר יבינו ויקבלו את החזון ואת האסטרטגיה.

5. העצימו אחרים לפעולה.

הסירו מכשולים ככל האפשר כך שמי שרצה להפוך את החזון למציאות יהיה מסוגל לעשות זאת.

6. הפיקו ניצחונות לטווח קצר.

צרו מהר ככל האפשר כמה הצלחות נראות לעין שאינן משתמעות לשתי פנים.

7. אל תרפו.

לחצו חזק ומהר יותר אחרי ההצלחות הראשונות. היו קשוחים ביישום השינויים, שינוי אחר שינוי, עד אשר תהפכו את החזון למציאות.

היצמדו לדרך החדשה

8. צרו תרבות חדשה.

החזיקו בדרכי ההתנהלות החדשות, ודאו שהן יצליחו עד אשר יצברו די עוצמה להחליף מסורות ישנות.

 

מתוך: הצילו! הקרחון שלנו מפשיר!

ג'ון קוטר, הולגר ראת'גבר 2007.  

bottom of page