top of page

שיתופי פעולה עסקיים

שת"פ עסקי: שיווק זול, ממוקד, מביא תוצאות!

חשיבה יצירתית שיווקית באיתור תפעול וניהול שיתופי פעולה,

דוגמאות לפעילויות שנוסו והופעלו בהצלחה רבה בישראל.

  • שיתופי פעולה בין עסקים שונים.

  • שיתופי פעולה עם לקוחות, ספקים.

  • יצירת מעגלי כוח להאצת פעילות עסקית שיווקית.

 

 הרצאה ו/או סדנה שמיועדת לחשיבה מעשית על הזדמנויות לשיפור התפקוד, הרווחיות, הפעילות העסקית.

  

מיועד עבור: מנהלי שיווק ומכירות, חברות וארגונים, כנסי לקוחות, בעלי עסקים, מנהלי מוצרים, מנהלי רווחה ומשאבי אנוש.

bottom of page