מבחר מהמאמרים שנכתבו בשנים האחרונות 

המשותף לכולם, שיווק יצירתי מחוץ לקופסה, הנעה לתוצאות: